TẬP HUẤN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT THÍ ĐIỂM VỀ ATTP NÔNG, THỦY SẢN TẠI TP. HCM VÀ CẦN THƠ

Trong thời gian 2 ngày (11 và 12/3/2014) tại khách sạn Sen Việt, phố Cao Thắng, quận 3, TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra khóa tập huấn xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chương trình giám sát thí điểm về An toàn thực phẩm Nông sản và Thủy sản tại TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Trong thời gian 2 ngày (11 và 12/3/2014) tại khách sạn Sen Việt, phố Cao Thắng, quận 3, TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra khóa tập huấn xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chương trình giám sát thí điểm về An toàn thực phẩm Nông sản và Thủy sản tại TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
TẬP HUẤN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT THÍ ĐIỂM VỀ ATTP NÔNG, THỦY SẢN TẠI TP. HCM VÀ CẦN THƠ

TẬP HUẤN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT THÍ ĐIỂM VỀ ATTP NÔNG, THỦY SẢN TẠI TP. HCM VÀ CẦN THƠ

   Tham dự Hội thảo có Cố vấn trưởng và Cán bộ Dự án JICA-SCIESAF; Phòng Chất lượng 1 – NAFIQAD; Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản miền Trung và miền Nam; Phòng Kiểm nghiệm thuộc Trung tâm Chất lượng Nông, Lâm sản vùng 4 và vùng 6; Phòng Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Cần Thơ, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam (tư vấn 1), công ty NEVICO (tư vấn 2).

   Sau khi nghe tư vấn 2 (công ty NEVICO) giới thiệu khái quát về chương trình phần mềm, đại biểu tham dự đã góp ý bổ sung một số chi tiết để chương trình được hoàn thiện. Phần lớn thời gian còn lại các thành viên của các đơn vị: Cơ quan miền, Phòng Kiểm nghiệm và Tổ công tác (TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ) thực tập vận hành chương trình phần mềm theo các tình huống và số liệu giả định.

   Nhìn chung các học viên đánh giá chương trình phần mềm đã đáp ứng đầy đủ nội dung và yêu cầu đặt ra của chương trình giám sát; theo chức trách được phân công trong chương trình các thành viên đã thuần thục trong việc nạp số liệu truyền tin, xử lý số liệu và kết xuất báo cáo.

   Sau Hội thảo công ty NEVICO tiếp tục hoàn thiện phần mềm theo nội dung góp ý và làm báo cáo kết thúc hoạt động của tư vấn 2. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam làm văn bản nghiệm thu chương trình phần mềm và viết báo cáo kết thúc hoạt động của tư vấn 1. Các hoạt động nêu trên phải hoàn thành trước ngày 20/3/2014.

ĐĂNG NHẬP
    Tên
    Mật khẩu
   Quên MK?
  TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Thu nhập bình quân trong 3 tháng gần đây của bạn khi bắt đầu công việc mới?
Được trả lương cứng 100%
Được trả lương cứng bằng 70% so với tổng thu nhập
Được trả lương cứng bằng 60% so với tổng thu nhập
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
 
Copyright 2006-2021 by NEVICO, All right reserved.
Văn phòng giao dịch: P503, Tòa nhà B11D, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:04 22422627 Fax: 04 22421929 Hotline: 0915 454648  
Email: info@nevicovn.com * Website: www.nevicovn.com   
NEVICO