Phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học

Phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học hỗ trợ công tác quản lý Khoa học & Công nghệ của các Viện nghiên cứu, Vụ Quản lý KHCN, Sở Khoa học & Công nghệ tại các tỉnh/thành và các trường Đại học.

Phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học cho phép quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ KH&CN

1)  Tổng quan

NeViSTM là giải pháp quản lý nghiên cứu khoa học được xây dựng đặc biệt dành cho các Bộ, Sở ban ngành, các trường Cao đẳng, Đại học, các trung tâm đào tạo có nhu cầu trang bị hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học trên môi trường web nhằm cung cấp thông tin, thực hiện các dịch vụ trực tuyến, sử dụng Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động, cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành tác nghiệp.

2)     Công nghệ phát triển

-      Nền tảng: MVC Framework

-      Ngôn ngữ lập trình: MVC.Net, C#

-      CSDL: MS SQL

-      Web Server: IIS

-      HĐH: MS Windows Server

3)     Tính năng

(Hình ảnh minh họa chức năng chính của phần mềm)

Các chức năng chính của phần mềm:

- Xây dựng danh mục đề xuất, đề tài nghiên cứu khoa học

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

- Quản lý chuyên đề sinh viên (đối với các trường đại học)

- Phân công nhiệm vụ quản lý

- Quản lý tổ chức, hội đồng thẩm định

- Quản lý cán bộ nghiên cứu khoa học

- Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

- Quản lý văn bản, biểu mẫu

- Triển khai nghiên cứu, tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ

- Đánh giá, nghiệm thu

- Quản lý bài viết, thông tin về khoa học công nghệ

- Báo cáo đề xuất, đề tài nghiên cứu khoa học, tài chính

- Sao lưu, backup và phục hồi hệ thống

- Đăng ký đề tài, đề xuất, chuyên đề nghiên cứu khoa học trên website

- Công bố kết quả nghiên cứu

(Tìm kiếm đề tài, đề xuất, chuyên đề nghiên cứu khoa học)

4)     Lợi ích

-      Phục vụ nhu cầu giao tiếp và quản lý tốt hơn.

-      Đáp ứng nhu cầu cung cấp, phổ biến thông tin nhanh chóng.

-      Tạo môi trường giao tiếp, cộng tác giữa cơ quan quản lý và nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên.

-      Cơ quan chủ quản có công cụ quản lý chặt chẽ và đầy đủ, có thể kiểm soát thông tin theo định hướng của cơ quan trong việc cung cấp thông tin. 

-      Đáp ứng nhu cầu tích hợp số liệu.

ĐĂNG NHẬP
    Tên
    Mật khẩu
   Quên MK?
  TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Thu nhập bình quân trong 3 tháng gần đây của bạn khi bắt đầu công việc mới?
Được trả lương cứng 100%
Được trả lương cứng bằng 70% so với tổng thu nhập
Được trả lương cứng bằng 60% so với tổng thu nhập
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
 
Copyright 2006-2021 by NEVICO, All right reserved.
Văn phòng giao dịch: P503, Tòa nhà B11D, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:04 22422627 Fax: 04 22421929 Hotline: 0915 454648  
Email: info@nevicovn.com * Website: www.nevicovn.com   
NEVICO