Phần mềm Quản lý CSDL vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Giải pháp Quản lý CSDL vốn đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND tỉnh/thành phố.

Giải pháp Quản lý CSDL vốn đầu tư xây dựng cơ bản dễ dàng giúp UBND tỉnh hoặc Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh quản lý tình hình thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, là đầu mối thống nhất cho các đơn vị trong quá trình giải quyết công việc. Phần mềm giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư; từng bước phát triển sự liên kết dữ liệu, trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ và điều hành dự án đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư với các Sở, ngành, đơn vị Chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao quản lý dự án đầu tư.

Các chức năng chính của phần mềm:

- Quản trị hệ thống

- Quản trị danh mục

- Quản lý chủ trương đầu tư

- Quản lý thông tin chuẩn bị đầu tư

- Quản lý thông tin thực hiện dự án đầu tư

- Quản lý thông tin kết thúc đầu tư

- Tra cứu, tìm kiếm thông tin

- Báo cáo - kết xuất dữ liệu

 

Đã áp dụng tại UBND tỉnh Đăk Nông.

ĐĂNG NHẬP
    Tên
    Mật khẩu
   Quên MK?
  TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Thu nhập bình quân trong 3 tháng gần đây của bạn khi bắt đầu công việc mới?
Được trả lương cứng 100%
Được trả lương cứng bằng 70% so với tổng thu nhập
Được trả lương cứng bằng 60% so với tổng thu nhập
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
 
Copyright 2006-2020 by NEVICO, All right reserved.
Văn phòng giao dịch: P503, Tòa nhà B11D, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:04 22422627 Fax: 04 22421929 Hotline: 0915 454648  
Email: info@nevicovn.com * Website: www.nevicovn.com   
NEVICO