Các giải pháp Dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống quản lý hành chính công một cửa - Dịch vụ công trực tuyến dành cho Cơ quan hành chính thuộc khối Bộ ban ngành cơ quan nhà nước.

1) Giới thiệu OnlyGate

Giải pháp phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của công ty NEVICO, cho phép các cơ quan, tổ chức, các đơn vị hành chính có thể triển khai đưa các thủ tục, dịch vụ, hành chính công lên mạng Internet. Giải pháp OnlyGate cho phép triển khai dịch vụ công trực tuyến theo 04 mức:

 • Mức độ 1: dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Mức độ 2: dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Mức độ 3: dịch vụ công trực tuyến mức đã đáp ứng mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Mức độ 4: dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

2) Các chức năng chính

Phần mềm bao gồm các chức năng chính được mô phỏng theo sơ đồ sau:

Dịch vụ công trực tuyến

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến:

 • Các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản
 • Tổ chức, cá nhân khai báo hồ sơ trực tuyến theo mẫu và gửi tới Cơ quan quản lý
 • Cơ quan quản lý xử lý hồ sơ theo quy trình một cửa
 • Tổ chức, cá nhân có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trực tuyến
 • Thanh toán phí sử dụng dịch vụ trực tuyến
 • Cơ quan quản lý nhà nước gửi kết quả hồ sơ qua mạng

3) Lợi ích

 • OnlyGate là giải pháp rất phù hợp cho các Bộ, Cục trực thuộc Trung ương triển khai dịch vụ công trực tuyến.
 • Trang bị cho UBND các tỉnh, quận, huyện một giải pháp tổng thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến hướng tới các tổ chức, cá nhân.
 • Là giải pháp phù hợp cho các Sở ban ngành.

 

Một số khách hàng lớn đã và đang áp dụng:

Cục quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản - Bộ NN&PTNT:

http://dichvucong.nafiqad.gov.vn/

Tổng cục Thủy sản:

http://dichvucong.tongcucthuysan.gov.vn/

http://www.mard.gov.vn/Pages/home.aspx

 

 

ĐĂNG NHẬP
    Tên
    Mật khẩu
   Quên MK?
  TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Thu nhập bình quân trong 3 tháng gần đây của bạn khi bắt đầu công việc mới?
Được trả lương cứng 100%
Được trả lương cứng bằng 70% so với tổng thu nhập
Được trả lương cứng bằng 60% so với tổng thu nhập
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
 
Copyright 2006-2020 by NEVICO, All right reserved.
Văn phòng giao dịch: P503, Tòa nhà B11D, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:04 22422627 Fax: 04 22421929 Hotline: 0915 454648  
Email: info@nevicovn.com * Website: www.nevicovn.com   
NEVICO